چرا PCB سبز است

2023-04-11


xمقاومت، و عایق الکتریکی خوب و مقاومت در برابر حرارت. علاوه بر این، رنگ برد PCB همچنین می تواند به سرکوب تداخل امواج الکترومغناطیسی برد مدار کمک کند و دوام و قابلیت اطمینان برد مدار را بهبود بخشد. بنابراین، رنگ برد PCB بخش مهمی از برد مدار است و اهمیت زیادی دارد.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy